next up previous contents index
Next: Some basic concepts Up: THE AURORAL LARGE IMAGING Previous: The ALIS control centre   Contents   Index


The ALIS Imager

``For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.''
``Orten, hvarifrån de [Norr-skenen] åskådas; tiden då de visa sig; deras ställning på himmelen; ombyteliga figur och vackra färgor; äro nästan de ende omständligheter, som därvid, äfven med svårighet, kunna i akt tagas. ögat, pennan och den snällaste Målares pensel, äro för senfärdige, att teckna alla deras förändringar. Deras fladdrande ombyten förvilla imaginationen, och man bör vara god geometra, at skilja utseendet och figuren ifrån själva tingen, för at ej med allmänheten och forntiden däraf tillskapa tusende syner och vidunder, uti blotta luften.''
Spectroscopic measurements of auroral and airglow emissions have belonged to the realm of photometer measurements, while imaging techniques mainly have been tools for studies of morphology and dynamics. This chapter will discuss the required specifications for the ALIS imager in order to enable absolute spectroscopic measurements of column emission rates. Calibration issues will be discussed in Chapter 4.Subsections
next up previous contents index
Next: Some basic concepts Up: THE AURORAL LARGE IMAGING Previous: The ALIS control centre   Contents   Index
copyright Urban Brändström