RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Laddade partiklar i rörelse

Laddade partiklars rörelse i magnetfält.

Laddade partiklar påverkas av elektriska och magnetiska fält enligt Lorents kraften, F=q(E+vxB). Denna grundläggande egenskapen att laddade partiklar i rörelse (ström) tillsammans ett magnetfält (magnet) ger upphov till en kraft används bland annat i alla elektriska motorer, så som hårtorkar och startmotorer till bilar.

Elektriska fält accelererar laddade partiklar i fältets riktning. Elektriska fältet ger rörelseenergi till den laddade partikeln. Elektroner rör sig mot den positiva potentialen och joner mot den negativa.

I magnetiska fält uppför sig laddade partiklar annorlunda än i elektriskt fält. Längs det magnetiska fältet är den laddade partikeln opåverkad. Om en laddad partikel ligger stilla relativt det magnetiska fältet händer ingenting. Däremot om en laddad partikel rör sig vinkelrätt mot ett magnetfält kommer partikeln känna av en kraft. Denna kraft är riktad så att den laddade partikeln kommer att röra sig i en cirkel runt magnetfältslinjen. Magnetfältet gör en riktningsändring på den laddade partikeln, partikeln får ingen extra energi. Radien på cirkeln beror på hastigheten på partikeln, magnefältets styrka samt massan och laddningen på partikeln. Lägre hastighet, lättare partikel och starkare magnetfält gör radien mindre. Riktningen runt magnetfältet är olika beroende på partikelns laddning. När den vinkelräta rörelsen är kombinerad med en rörelse längst med magnetfältslinjen kommer den laddade partikeln att röra sig som i en spiral runt magnetfältslinjen.


av Laila Andersson, 10.9 1999