RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Hastigheten

Laddade partiklar i elektriska fält accelereras.

I rymden pratar man oftast om energi i enheten elektronvolt (eV). En elektronvolt är lika mycket som den energin en elektron får när den blir accelererad av 1 volts spänning (1 eV = 1.6·10-19 Joule). Energin på en partikel ger information om hur fort den rör sig (E=mv2/2). Två partiklar med samma energi kommer att ha olika hastigheter om de är olika tunga, den tunga partikel rör sig långsammare. Det plasma som vi kommer att presentera kan delas upp i tre energiområden. Först ett kallt bakgrundsplasma som oftast har en hög täthet jämfört högre energier. Energin på detta plasma är under 500 eV, dvs hastigheterna på partiklarna är ungefär som satellithastigheterna på låg höjd. Det heta plasmat som når uppåt energier på 500 keV är det som bidrar mest till det dynamiska systemet runt jorden. Hastigheterna på dessa partiklar är höga nära relativistiska. Magnetfältet och elektriska fältet runt jorden håller kvar partiklarna och bestämer hur dom ska röra sig. Icke-relativistiska hastigheter har partiklarna om energin är under ca 25 keV för elektroner och under ca 50 MeV för protoner. Till sist har vi den relativistiska plasmat, över 1 MeV. Detta plasmat har svårt att hålla sig kvar, enbart i speciella banor runt jorden kan detta plasma finnas en längre tid vid jorden.


av Laila Andersson, 10.9 1999