RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Den magnetiska jorden

Jorden har ett magnetiskt dipolfält.

Vid orientering utnyttjar man det fakta att jorden är en stor magnet. Kompassnålens nordpol pekar mot norr, men det är jordens magnetiska sydpol man springer mot, d.v.s. vår geografiska nordpol är vår magnetiska sydpol. Jordens magnetfält kan bäst jämföras med att en dipol (stavmagnet) placerad inne i jorden med en styrka av 8·1015 Tm3 (magnetiska moment nu). Jordens magnetfält är inte helt konstant och med jämna perioder byter jorden polaritet (med mindre än en miljon år). Vår jord spinner runt en axel som är tiltad mot jord-sol linjen med 24 grader. Detta gör att vi har olika långa dagar på året. Vår spinnaxel voblar och nutterar, också, men effekten är så liten att det knappt märks. Den magnetiska dipolen ligger inte i rotationsaxelns riktning utan är ytterligare lätt tiltad från spinnaxeln med 11 grader. Den magnetiska Sydpolen ligger nära Thule, Grönland och den magnetiska Nordpolen ligger nära Vostok Station, Antarktisk.


av Laila Andersson, 10.9 1999