RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Solvinden

Solvinden rör sig radielt ut.

Från solen kommer inte bara ljus (fotoner) utan även partiklar vilket brukar benämnas solvinden. Solvinden består av ett plasma som rör sig radielt ut i en hastighet på 300 km/s (långsam vind) uptill 700 km/s (snabb vind). Plasmat består av 90% vätejoner (protoner), 10% heliumjoner och mindre än 0.1% av andra joner. Solen roterar inte som en homogen kropp, solen roterar vid ekvatorn på ca 27 dygn medan vid polerna några dagar längre. Partiklarna som rör sig radielt ut tar med sig information om magnetfältet på solytan, därför liknar solvindens magnetfält en vattenspridare. Magnetfältet som liknar spiraler runt solen bildar vid jorden en vinkel på 26 grader till jordens bana.

Solytan är en kokande plasmahärd med utbrott, facklor mm. Detta gör att plasma från olika regioner kan ha olika hastigheter, densiteter och magnetfältsriktningar. De olika spiralerna kan röra sig långsamt eller springa i kapp, vilket innebär en komplex solvind. För effekter vid jorden är det framförallt koronamassutkastningarna som dramatiskt förändrar solvinden. Koronamassutkastningar plasmamoln som har högre densitet och hastighet än den normala solvinden. Ett sådan moln kan röra sig från 300 km/s till över 2000 km/s och nå jorden på ca 4-7 dagar.


av Laila Andersson, 10.9 1999