RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt] [Framåt]

Solvinden och jorden

Magnetopausen är där jordens magnetfälts tryck balanserar solvindens partikel tryck.

När solvinden närmar sig jorden ser den jordens magnetfält. Solvinden kan inte gå rakt igenom magnetfältet utan flödar runt dipolfältet så som vattnet runt en sten i en bäck. Området där solvindstrycket kämpar mot jordens magnetfältstryck kallas magnetopausen. Punkten å magnetopausen som ligger mellan solen och jorden ligger på 10 jordradier från jorden. Efter som bl.a. solvinden är dynamisk flyttar sig avståndet från jorden till magnetopausen beroende på solvindens plasmatryck och magnetiska tryck hela tiden. Magnetiska trycket består an jordens magnetfält och magnetfält från olika strömmar runt jorden. Området innanför magnetopausen heter magnetosfären, där härskar magnetfälten och utanför, i solvinden, härskar solvindspartiklarna. Jordens dipol ger upphov till en magnetfältsstyrka på ca 30 nT ute på 10 jordradier. Utanför jorden är solvindens magnetfältsstyrka ca 5 nT. Solvinden har hög densitet medans längst ut i magnetosfären är det en låg densitet jämfört med solvinden. Detta gör att det ä solvindens partikel tryck som balanserar jordens magnetfältstryck.

Den långsama solvinden (<400 km/s) har vid jorden en proton densitet på ca 8 cm$^{-3}$ och den snabba solvinden (>400 km/s) har en lägre proton densiteten, ca 3 cm-3.


av Laila Andersson, 10.9 1999