RYMDMILJÖ OCH SATELLITER

[Innehåll] [Bakåt]

Skräp och större partiklar

Eftersom hastigheterna i rymden är stora kan en kollision med en liten partikel vara förödande.

Ute på GEO är förekomsten av skräp från människan mycket mer sällsynta än de naturliga dammpartiklarna. På låg höjd har människans rymdaktivitet gjort att det är lika många partiklar från mänsklig aktivitet som dom naturliga damm patriklarna.

Man följer kontinuerligt allt i rymden som är stort nog att följas från jorden. För föremål i LEO och upp till 4 000 km följs föremål större en 1 dm med hjälp av radar. Högre upp följs allt som rör sig med optisk sondering, i GEO klarar man av föremål från 1 m eller större. Fungerande och uttjänta satelliterna är det inget problem att ha ute i rymden, efter som vi vet klart och tydligt var dom är. Partiklarna som utgör problem för rymdfarkoster är de mindre, de som inte kan följas. Ofta är det gamla raketsteg som har själv-sprängt sig i bitar och skräpar ner en hela banor med fragment. Därför ska man inte förstöra något till mindre bitar i rymden.


av Laila Andersson, 10.9 1999