Vacancies

Doktorand i rymdfysik i Uppsala (dnr: 2.2.1-253/17)

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en

Doktorand i rymdfysik

Vi utlyser en doktorandanställning för studier av plasmamiljön runt Mars. Stora frågor kvarstår – förlorade Mars det mesta av sin ursprungliga atmosfär till rymden, och kan vi svara på detta med de mätningar vi gör idag? Målet med projektet är att utveckla detaljerad förståelse av elektrodynamiska processer vid gränsen mellan dag- och nattsida, där det finns stora gradienter i plasmats täthet och temperatur. Starka och oregelbundna magnetfält från bergarter nära planetens yta, tillsammans med de dynamiska fält som induceras av solvinden som strömmar förbi planeten, är också betydande här. Den nya doktoranden kommer att arbeta direkt med mätningar från rymdsonderna Mars Express (ESA) och MAVEN (NASA).

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala, med början senast under andra halvåret 2017. Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se/sv och http://www.teknat.uu.se. Information om forskning vid IRF Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Rymdstyrelsen.

Vidare upplysningar kan lämnas av:
Dr. David Andrews, e-mail: david.andrews@irfu.se
Prof. Mats André, e-post: mats.andre@irfu.se

Facklig representant:
Thomas Leyser, SACO, thomas.leyser@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna
senast den 31 oktober 2017
Ange ref. dnr 2.2.1-253/17


Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2017-10-31
--------------------------------------------------------------

Created 2017-10-06 16:16:25 by Rick McGregor
Last changed 2017-10-06 16:16:25 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.