Vacancies

Doktorand i rymdfysik i Uppsala (dnr: 2.2.1-259/15)

Doktorand i rymdfysik
För forskning om elektrostatiska sonder i rymden, vid Institutet för rymdfysik, Uppsala


Vi utlyser en doktorandanställning för studier av elektrostatiska mätsonder i rymdplasma med hjälp av ett numeriskt simuleringspaket och data från sådana instrument i rymden, och tillämpning av resultaten för använding på mätningar vi gjort från olika rymdsonder.

Huvudverktygen kommer att vara ett simuleringspaket och data från våra instrument på olika rymdsonder. Huvudmålen är att förbättra förståelsen för mätnoggrannhet och effekter av rymdfarkostens växelverkan med rymdmiljön, och att sedan använda resultaten för att studera de fysikaliska processerna i rymden. För de inledande studierna kommer fokus att ligga på vårt instrument LAP på Rosetta och plasmamiljön vid kometen 67P/Tjurjumov-Gerasimenko. Arbetet kan senare komma att omfatta även våra andra instrument i rymden, exv på Swarm och Cluster runt jorden och Cassini runt Saturnus.

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik (IRF), med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala, med början tidigt 2016. Vad avser sin forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se/sv och http://www.teknat.uu.se. Information om forskning vid IRF Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Rymdstyrelsen.

Senaste ansökningsdatum är 18 december 2015.

För mer information kontakta:
Anders Eriksson, e-mail: anders.eriksson@irfu.se, tel. +46-18-471 5945
Facklig representant:
Thomas Leyser, SACO-S, e-mail: thomas.leyser@irfu.se, tel. +46-18-471 5941

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv, sina meriter och forskningsintressen samt CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer och referenser.

Ansökningar skickas, helst via e-post, till:
Registrator, Institutet för rymdfysik, Box 812, 981 28 Kiruna
e-post: registrator@irf.se (tel. 0980 79000).
Referens: Dnr 2.2.1-259/15

Om ansökan skickas per e-post skickar vi en bekräftelse på dess mottagande. Kontakta registrator (tel 0980-79000) om ingen sådan bekräftelse inkommer inom 3 dygn.

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2015-12-18
--------------------------------------------------------------

Created 2015-12-01 11:56:27 by Rick McGregor
Last changed 2015-12-01 14:03:56 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.