Vacancies

Postdoktor i rymdfysik: Energiomvandling (dnr: 2.2.1-32/15)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en

Postdoktor i rymdfysik: Energiomvandling

Arbetsuppgifter: Arbetet innebär studier av energiomvandling i rymdplasma, med fokus på omvandling av energi i magnetfält till kinetisk energi hos laddade partiklar, och relaterade processer i rymdplasma. Denna energiomvandling är viktig inom astrofysiken och leder till effektiv, snabb och ofta explosionsartad energiöverföring till partiklar och till ändringar av magnetfältets topologi. Studierna baseras främst på observationer från projekt med flera satelliter som Cluster (uppsändning 2000) och MMS (uppsändning 2015).

Programmet Rymdplasmafysik vid IRF har huvudansvaret för de instrument som mäter elektriska fält (EFW) på Clustersatelliterna. Vi arbetar med data från alla instrument på Cluster liksom med data från andra rymdfarkoster. Vi har även bidragit till SDP/FIELDS-instrumentet på MMS, som också mäter elektriska fält. Vi kommer att arbeta med observationer från flera instrument på MMS.

Kvalifikationer: Den sökande bör ha en doktorsexamen från 2012 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges. Sökande som planerar att få sin doktorsexamen senast under juni 2015 kan också ansöka. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, Uppsala, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Analys av data är en viktig del av arbetet och erfarenhet av att kombinera avancerad dataanalys med teoretisk modellering är en fördel. Intresse för, och erfarenhet av, utveckling av vetenskapliga instrument och mätmetoder kommer också att värderas positivt, liksom erfarenhet av samordning av vetenskapliga samarbetsprojekt. Arbetet innebär internationellt samarbete.

Anställningen, med placering vid IRF Uppsala, vid Ångströmlaboratoriet, avser 2 år med början under andra hälften av 2015.

Mer information kan lämnas av:
Prof. Mats André, E-post: mats.andre@irfu.se
Dr. Andris Vaivads, E-post: andris.vaivads@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, E-post: thomas.leyser@irfu.se

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till: Institutet för rymdfysik, Registrator, Box 812, 981 28 Kiruna
Sista ansökningsdag är 12 april 2015
Ange ref. dnr 2.2.1-32/15

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en bekräftelse inom tre dagar på att vi mottagit den, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd¬organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2015-04-12
--------------------------------------------------------------

Created 2015-03-03 09:51:16 by Rick McGregor
Last changed 2015-03-03 10:28:11 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.