Vacancies

Forskningsingenjör


Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en visstidsanställd

Forskningsingenjör


för att förbereda vetenskaplig analys och mätningar från rymdfarkosten Rosetta


Arbetsuppgifter: Arbetet innebär förberedelser för vetenskaplig analys och förståelse av mätningar av elektriska fält och plasmatäthet med våra instrument på ESA:s rymdfarkost Rosetta, som under 2014 når fram till en komet. I arbetet ingår att utreda hur våra mätningar påverkas av växelverkan mellan rymdfarkosten och plasma i omgivningen samt utveckling av algoritmer för att analysera våra mätningar. Även motsvarande simuleringar för andra projekt kan komma att ingå. Mer information om gruppens verksamhet finns på http://www.space.irfu.se

Kvalifikationer: Du har akademisk utbildning inom naturvetenskap eller teknik. Du ska kunna arbeta tillsammans med rymdforskare för att utveckla algoritmer vad gäller analys av data från Rosetta. Kunskaper inom rymdfysik samt erfarenhet av arbete med växelverkan mellan rymdfarkoster och omgivande rymdplasma är av speciellt intresse. Erfarenhet av Matlab och simuleringskoden SPIS (Spacecraft Plasma Interaction System) är nödvändig. Vi har omfattande internationella kontakter, så god förmåga till samarbete såväl inom gruppen som med skiftande internationella team är en nödvändighet, liksom att obehindrat kunna hantera engelska i tal och skrift.

Arbetet ska utföras under fem månader och ska inledas under januari 2014.

Vidare upplysningar kan lämnas av:
Dr. Anders Eriksson, tfn: 018-471 59 45, e-post: anders.eriksson@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO, tfn: 018-471 59 41, thomas.leyser@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, betyg och relevanta intyg samt kontaktinformation till två referenser. Den sökande bör vara beredd att tillträda senast den 20 januari 2014. Välkommen med din ansökan till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna
eller via e-post till registrator@irf.se
senast den 13 januari 2014.
Ange ref. dnr 2.2.1-1/14

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2014-01-13
--------------------------------------------------------------

Created 2014-01-08 15:26:33 by Mats Luspa
Last changed 2014-01-08 15:44:54 by Mats Luspa

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.