Vacancies

Doktorand i rymdfysik

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en

Doktorand i rymdfysik

för studier av energiomvandling i rymdplasma, med fokus på omvandling av energi i magnetfält till kinetisk energi hos laddade partiklar

Vi utlyser en doktorandanställning för studier av acceleration av laddade partiklar i områden med magnetisk omkoppling. Magnetisk omkoppling är viktigt i många områden med plasma som studeras inom rymdfysik och astrofysik. Processen leder till effektiv, snabb och ofta explosionsartad energiöverföring från magnetfält till partiklar och till snabba ändringar av magnetfältets topologi. Doktoranden kommer att arbeta med observationer från projekt med flera satelliter som Cluster (ESA, uppsändning 2000) och MMS (NASA, uppsändning 2014). Doktoranden förväntas delta i samarbete med KTH, avdelningen för High Performace Computing and Visualization, där andra forskare kommer att studera samma processer med hjälp av superdatorer.

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala, med början senast under andra halvåret 2014. Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se/sv och http://www.teknat.uu.se. Information om forskning vid IRF Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet.


Vidare upplysningar kan lämnas av:
Dr. Andris Vaivads, e-post: andris@irfu.se
Prof. Mats André, e-post: mats.andre@irfu.se


Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO, thomas.leyser@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer och referenser.

Välkommen med din ansökan till:

Institutet för rymdfysik, Registrator, Box 812, 981 28 Kiruna
eller via e-post till registrator@irf.se senast den 3 februari 2014.
Ange ref. dnr 2.2.1-248/13

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2014-02-03
--------------------------------------------------------------

Created 2013-12-19 13:32:35 by Mats Luspa
Last changed 2013-12-19 14:02:44 by Mats Luspa

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.