Vacancies

Forskningsingenjör med inriktning mot kvalitetssäkring

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Till IRF i Uppsala med cirka 35 anställda söker vi en forskningsingenjör med huvudinriktning mot kvalitetsarbete. Du kommer att arbeta i en framgångsrik forskargrupp som bygger vetenskapliga instrument för rymdfarkoster som undersöker solsystemet.

Arbetsuppgifter:
Ungefär hälften av arbetet kommer att vara kvalitetsansvar och teknisk dokumentation inom framför allt projektet JUpiter ICy moons Explorer (JUICE), där vi under 20 år framåt leder ett internationellt konsortium för bygget och driften av ett vetenskapligt instrument på en rymdfarkost till Jupiter. Detta innebär internationellt arbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer som ESA och NASA. De första åren kommer resten av arbetet att till stor del handla om drift och övervakning av våra vetenskapliga instrument på de tre europeiska Swarm-satelliterna, som sänds upp under andra halvan av 2013, och deras tillhörande mjukvara för analys av data. Även andra uppgifter inom gruppens olika hård- och mjukvaruprojekt kan komma ifråga.

Kvalifikationer:
Du har akademisk examen inom teknik, eller inom naturvetenskap med inriktning mot fysik eller liknande. Du ska kunna arbeta självständigt, speciellt med teknisk dokumentation och kvalitetskontrollfrågor men måste även vara beredd att lösa problem inom många tekniska områden. Kunskaper om och erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete är av särskilt intresse. Kunskap om elektronik är nödvändig och kunskap om materialvetenskap är meriterande. Vi har omfattande internationella kontakter, så god förmåga till samarbete såväl inom gruppen som med skiftande internationella team är en nödvändighet, liksom att obehindrat kunna hantera engelska i tal och skrift. Du blir en del i en liten och effektiv grupp civilingenjörer specialiserade på analog elektronik, digital elektronik och mjukvara till de instrument vi bygger och flyger på olika rymdfarkoster. Verksamheten bygger på att alla har breda teknikkunskaper och kan arbeta med uppgifter inom skilda områden.

Information:
Mer information om gruppens verksamhet finns på http://www.space.irfu.se. Vidare upplysningar om tjänsten kan lämnas av docent Jan-Erik Wahlund (jwe@irfu.se, 018-4715946) och professor Mats André (ma@irfu.se, 018-4715913).

Facklig representant:
Liza Dackborn (SACO), 018-471 59 21, liza@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, betyg och relevanta intyg samt kontaktinformation till två referenser. Ansökan skall vara IRF tillhanda senast den 22 augusti 2013, och den sökande bör vara beredd att tillträda under hösten 2013. Ansökan sänds helst via e-post till registrator@irf.se, eller annars med vanlig post till Registrator, Institutet för rymdfysik, Box 812, 981 28 Kiruna.

Ange referensnummer dnr 2.2.1-145/13.


--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2013-08-22
--------------------------------------------------------------

Created 2013-06-12 14:17:24 by Rick McGregor
Last changed 2013-06-19 09:43:40 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.