Vacancies

Forskningsingenjör med inriktning mot analys av satellitdata

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Vill du arbeta i en liten och framgångsrik rymdforskningsgrupp som bygger instrument till rymdfarkoster i solsystemet? Till IRF i Uppsala med cirka 35 anställda söker vi en forskningsingenjör med intresse för analys av satellitdata.

Arbetsuppgifter:
Arbetet innebär utveckling av mjukvara samt analys och arkivering av stora mängder satellitdata från gruppens instrument. De första åren kommer arbetet huvudsakligen att vara inriktat mot analys av mätningar av elektriska fält och plasmatäthet med de europeiska (ESA) Swarm och amerikanska (NASA) MMS-satelliterna som sänds upp 2013 och 2014. I framtiden kommer det att handla om data från rymdfarkosterna Solar Orbiter (ESA) i en bana runt solen och JUICE (ESA), som ska studera Jupiter och dess månar. Du kommer att vara en del av en effektiv grupp som består av forskare, doktorander och hårdvaru- och mjukvaruingenjörer.

Kvalifikationer:
Du har akademisk examen inom naturvetenskap eller teknik. Du ska kunna arbeta självständigt och kreativt med frågor som handlar om algoritmer och dataanalys samt dataarkivering. Kunskaper inom fysik och rymdfysik samt erfarenhet av arbete med satellitdata, tidsserier och signalbehandling är av speciellt intresse. Det är även meriterande om du har använt MATLAB, IDL och skriptspråk som t.ex. Python. Vi har omfattande internationella kontakter, så god förmåga till samarbete såväl inom gruppen som med skiftande internationella team är en nödvändighet, liksom att obehindrat kunna hantera engelska i tal och skrift.

Information:
Mer information om gruppens verksamhet finns på http://www.space.irfu.se. Vidare upplysningar om tjänsten kan lämnas av Dr. Anders Eriksson, 018-471 5945, Anders.Eriksson@irfu.se, eller Dr. Yuri Khotyaintsev, 018-471 5929, yuri@irfu.se

Facklig representant:
Liza Dackborn (SACO), 018-471 5921, liza@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, betyg och relevanta intyg samt kontaktinformation till två referenser. Ansökan skall vara IRF tillhanda senast den 3 juni 2013, och den sökande bör vara beredd att tillträda under början av hösten 2013. Ansökan sänds helst via e-post till registrator@irf.se, eller annars med vanlig post till Registrator, Institutet för rymdfysik, Box 812, 981 28 Kiruna. Ange referensnummer dnr 2.2.1-102/13.


--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2013-06-03
--------------------------------------------------------------

Created 2013-05-08 11:00:42 by Rick McGregor
Last changed 2013-05-08 11:00:42 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.