Vacancies

Doktorandplats i Rymdfysik

Vi utlyser nu en doktorandanställning för studier av energiomvandling i rymdplasma vid Institutet för rymdfysik och Uppsala universitet, lokaliserad i Uppsala.

Doktoranden kommer att studera energiomvandling i rymdplasma, med fokus på omvandling av energi i magnetfält till kinetisk energi hos laddade partiklar, och relaterade processer i rymdplasma. Denna energiomvandling är viktig inom astrofysiken och leder till effektiv, snabb och ofta explosionsartad energiöverföring till partiklar och till ändringar av magnetfältets topologi. Doktorandens studier kommer främst att röra jordens magnetosfär, med stöd av de senaste vetenskapliga observationerna. Doktoranden kommer att arbeta direkt med observationer från de fyra satelliterna i ESA:s internationella projekt Cluster. Doktoranden förväntas att samarbeta aktivt med flera internationella experimentella och teoretiska forskargrupper som studerar energiöverföring.

Rymdplasmafysikprogrammet vid Institutet för rymdfysik har huvudansvaret för EFW-instrumentet (Electric Field and Wave) på Clustersatelliterna. Vi arbetar med data från alla instrument på Cluster.

Anställningen för fyra års doktorandstudier finns vid Institutet för rymdfysik (IRF), lokaliserat i Ångströmlaboratoriet i Uppsala, med start senast under andra hälften av 2011. Doktoranden kommer att tillhöra Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet (http://www.fysast.uu.se/sv/page/utbildning). Rymdstyrelsen finansierar anställningen.

Kunskaper i plasmafysik, rymdfysik och elektromagnetism är en lämplig bakgrund hos den sökande. Det är lämpligt att den sökande har avslutat sin grundutbildning under de två senaste åren.

Information om forskning vid IRF i Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Information om doktorandstudier vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet finns på http://www.teknat.uu.se/cms//node221 och http://www.fysast.uu.se/sv/page/forskarutbildningen-vid-institutionen-foer-fysik-och-astronomi.

För ytterligare information kontakta professor Mats André (mats.andre@irfu.se) eller docent Andris Vaivads (andris.vaivads@irfu.se). Facklig företrädare är Elisabeth Dackborn (elisabeth.dackborn@irfu.se). Välkommen med din ansökan senast 25 mars 2011. Ansökan ska innehålla meritförteckning, upplysningar om relevanta anställningar och erfarenheter, kopior på examensbevis och ett kort brev som beskriver den sökandes forskningsintressen. Om möjligt, bifogas den sökandes examensarbete.

Ansökningar skickas, helst med e-post, till: Registrator, Institutet för rymdfysik, Box 812, SE-981 28, Kiruna, e-post: registrator@irf.se (telefon +46 980 79061). Referens: Dnr 32-34/11.

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2011-03-25
--------------------------------------------------------------

Created 2011-02-22 17:50:37 by Rick McGregor
Last changed 2011-03-07 15:24:43 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.