Vacancies

Projektledare: Instrument till satellitenNanoSpace-1

Institutet för rymdfysik (IRF) söker en projektledare (50%)
för att under tre månader arbeta med teknisk och vetenskaplig
utredning av tilltänkt vetenskaplig instrumentering från
IRFs två forskningsprogram i Uppsala. Huvuduppgifter blir att leda teknisk utveckling inom projektet och samordna IRFs bidrag till den studie för NanoSpace-1 som utförs under perioden, att utarbeta projektplaner för det fortsatta arbetet, och att utföra tekniska utredningar vad gäller den vetenskapliga
kvaliteten av våra instrument. Vi behöver en person med god teknisk och vetenskaplig kompetens samt goda ledaregenskaper.
Arbetet kräver vetenskapliga kunskaper motsvarande doktorsexamen i rymdfysik. Erfarenhet av teknisk projektledning och av våra instrumenttyper (främst digital radiomottagare och Langmuirprob) är meriterande.

Anställningen (50%) löper under tre månader och placeringen är i Uppsala. Beroende på utfall av forskningsansökningar
och beslut om nyttolast på NanoSpace-1 kan en förlängning
på upp till två år bli möjlig, och/eller en
utökning av tjänsten upp till 75%.

Ansökan ställes till Institutet för Rymdfysik, Box 537,
751 21 Uppsala och skall vara oss tillhanda senast den
19 oktober 2004. Ansökan ska innehålla CV, relevanta
intyg och dokumentation av kvalifikationer, en kort
sammanfattning av sökandens bakgrund samt kontaktinformation
till en eller två professionella referenser. Den sökande
bör
vara beredd att tillträda senast den 1 november 2004.
För vidare information kontakta professor Mats André,
Mats.Andre@irfu.se, eller professor
Bo Thidé,
Bo.Thide@irfu.se.
Fackliga företrädare är Liza Dackborn, SACO, liza@irfu.se,
Ingrid Wahlberg, TCO/ST, iw@irfu.se

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2004-10-19
--------------------------------------------------------------

Created 2004-11-01 15:59:43 by Rick McGregor
Last changed 2004-12-01 10:04:47 by Mats Luspa


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.