Vacancies

Doktorand i rymdfysik, IRF-Kiruna och Umeå universitet

Institutet för rymdfysik i Kiruna och Umeå universitet söker

Doktorand i rymdfysik


Doktoranden antas vid Institutionen för fysik, Umeå universitet, och anställs och placeras vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

Institutionen för fysik har cirka 95 personer anställda, varav 13 professorer, 30 forskare/lärare med doktorsexamen, ca 35 doktorander, 10 teknisk/administrativ personal och flera tillfälligt anställda. Forskning bedrivs inom områden som komplexa system, optisk fysik, kondenserade materiens fysik, plasma- och rymdfysik.

Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut med ca 90 medarbetare varav ca 60 i Kiruna. IRF bedriver grundforskning inom rymd- och atmosfärfysik med avancerade experimentella och teoretiska metoder. Mätningar sker både från jordytan och med instrument ombord på satelliter.

Doktorandprojektet
Doktoranden kommer att arbeta inom programmet Solsystemets fysik och rymdteknik vid Institutet för rymdfysik i Kiruna där vi bedriver grundforskning om bl a solvindens växelverkan med planeterna och deras månar. Programmet är i huvudsak experimentellt och använder mätningar från rymdinstrument som vi utvecklar och bygger för olika rymdmissioner. Vår forskning är fokuserad på att förstå hur rymdmiljön påverkar planeternas atmosfärer och ytor.

Doktorandprojektet innebär dataanalys från vårt instrument på den indiska månmissionen Chandrayaan-1 samt andra nyligen uppsända instrument till månen. Huvudmål med projektet är att undersöka förekomsten av vatten i månens ytskikt och hur det är relaterat till solvinden. Projektet är tvärvetenskapligt och omfattar både planetologi och rymdfysik.

Doktoranden kommer i projektet mest att arbeta med data från partikelinstrument och olika typer av kameror. Den sökande bör ha goda kunskaper i programmering (C, Matlab), rymdfysik, rymdteknik, och grundläggande kunskaper i månens planetologi. Det förväntade startdatumet är 1 juni 2011.

Behörighet
Grundläggande behörighet för antagning till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För ytterligare information, kontakta:
Prof. Stas Barabash (stas*irf.se), tel. +46-980-791 22, eller Prof. Kjell Rönnmark (kjell.ronnmark*space.umu.se), tel. +46-90-786 67 89.

Facklig information lämnas av Urban Brändström (urban.brandstrom*irf.se, SACO) tel. +46-980-79126.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i Word- eller pdf-format.

Din ansökan ska vara inkommen till Registrator, Swedish Institute of Space Physics, Box 812, SE-981 28 Kiruna, Sweden, epost: registrator*irf.se (tel. +46-980-79061), senast den 9 maj 2011. Referensnummer: Dnr 31-96/11.


--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2011-05-09
--------------------------------------------------------------

Created 2011-04-21 11:17:19 by Rick McGregor
Last changed 2011-04-21 11:24:08 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.