Vacancies

Personalchef

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: http://www.irf.se

Vi söker en
PERSONALCHEF
med placering i Kiruna
som vill arbeta i en spännande forskningsmiljö

Som personalchef vid IRF arbetar Du med övergripande frågor kring personalförsörjning och kompetensutveckling på alla IRF:s verksamhetsorter. Detta innebär bland annat:
- ansvar för strategiskt och operativt arbete med personalfrågor
- utveckling av arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsarbete
- förhandlingar med fackliga organisationer samt kontakter med Arbetsgivarverket
- medverkan vid rekrytering och organisationsförändringar
- tolkning och tillämpning av regler och avtal
- samverkan med andra organisationer.

Önskvärda kvalifikationer:
- akademisk examen och /eller flerårig yrkesmässig erfarenhet inom personal-/HR-området
- erfarenhet av arbete i ledande befattning
- god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroende hos människor.

IRF arbetar i en internationell miljö, så det är viktigt att Du har goda kunskaper att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Du ingår i IRF:s ledning och rapporterar direkt till myndighetschefen.

Mer information om tjänsten kan lämnas av:
- Lars Eliasson, myndighetschef, 0980-79087, lars.eliasson@irf.se
- Elisabeth Johansson Ahlnander, nuvarande personalchef,
0980-79076, elisabeth.johansson@irf.se

Fackliga representanter:
- Urban Brändström, SACO, 0980-79126, urban.brandstrom@irf.se
- Salme Pokka, ST, 0980-79009, salme.pokka@irf.se

Ansökan ska innehålla CV, relevanta intyg och dokumentation av kvalifikationer, en kort sammanfattning av din bakgrund samt kontaktinformation till två referenser och ska vara inlämnad senast 8 juni 2012. Den sökande bör vara beredd att tillträda den 1 september 2012 eller enligt överenskommelse.

Ansökan sänds till:
Institutet för rymdfysik
Registrator
Box 812
981 28 Kiruna
eller via e-post till registrator@irf.se
Ange ref: Dnr 31-89/12

--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2012-06-08
--------------------------------------------------------------

Created 2012-05-08 13:11:17 by Carina Kreku
Last changed 2012-05-09 13:32:31 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.