Vacancies

Post doc i rymdrysik, IRF, Uppsala

Vi utlyser nu en postdoktoral anställning vid Institutet för rymdfysik (IRF), Uppsala. Arbetet innebär studier av rymdplasmafysik, med fokus på omvandling av energi i magnetfält till kinetisk energi hos laddade partiklar, chocker, partikelacceleration samt ULF- och VLF-vågor i strålningsbältena. Studierna baseras främst på observationer från projekt med flera satelliter som Cluster och THEMIS. Programmet Rymdplasmafysik vid IRF har huvudansvaret för de instrument som mäter elektriska fält (EFW) på Clustersatelliterna. Vi arbetar med data från alla instrument på Cluster liksom med data från andra rymdfarkoster.

Analys av data är en viktig del av arbetet och erfarenhet av att kombinera avancerad dataanalys med teoretisk modellering är en fördel, liksom god färdighet i programmering. Intresse för, och erfarenhet av, utveckling av vetenskapliga instrument och mätmetoder kommer också att värderas positivt, liksom erfarenhet av samordning av vetenskapliga samarbetsprojekt.

Information om forskning i rymdfysik vid IRF, Uppsala, finns på http://www.irfu.se. För ytterligare information kontakta Dr Yuri Khotyaintsev (yuri@irfu.se) och Dr Andris Vaivads (andris@irfu.se). Facklig representant är Elisabeth Dackborn (elisabeth.dackborn@irfu.se).

Den sökande bör ha en doktorsexamen från 2009 eller senare. Sökande som planerar att få sin doktorsexamen senast under juni 2012 kan också ansöka. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid Institutet för rymdfysik, Uppsala, eller vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Anställningen, med placering vid Institutet för rymdfysik, Uppsala, vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, avser i första hand ett år med början under andra hälften av 2012, med möjlighet till förlängning. Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen kommer att erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer. Sista ansökningsdag är 5 mars, 2012.
Ansökan ska skickas till: Registrator, Institutet för rymdfysik, Box 812, SE-981 28 Kiruna, Sverige, eller via e-post till: registrator@irf.se (telefon +46 980 79061). Referens: Dnr 32-16/12.


--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2012-03-05
--------------------------------------------------------------
ERROR: Success

Created 2012-02-10 15:09:13 by
ERROR: Success
Last changed 2012-02-10 15:09:13 by

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.