Vacancies

Doktorand i rymdfysik, IRF, Uppsala

Vi utlyser nu en doktorandanställning vid Institutet för rymdfysik (IRF), Uppsala. Arbetet innebär studier av bildandet organiska molekyler i atmosfärerna på Saturnus måne Titan och på den tidiga jorden.Doktoranden kommer att studera typen av, och bildandet av, komplexa organiska molekyler i Titans atmosfär med hjälp av de senaste vetenskapliga mätningarna, och använda resultaten för att studera bildandet av liknande molekyler i den tidiga jordens atmosfär. Doktoranden kommer att arbeta med data från den internationella NASA/ESA-rymdfarkosten Cassini som nu gör observationer i bana runt Saturnus. Doktoranden kommer också att arbeta med speciallister i molekylfysik vid Stockholms universitet. Doktoranden kommer även att samarbeta med flera internationella grupper som arbetar med observationer och teori inom Cassini-projektet.Programmet Rymdplasmafysik vid IRF, Uppsala, har bidragit med en Langmuir-sond till instrumentkonsortiet RPWS (Radio and Plasma Wave Science) på Cassini. Vi arbetar med data från alla instrument inom RPWS och även med data från andra instrument på Cassini.Anställningen för fyra års doktorandstudier finns vid IRF, lokaliserat i Ångströmlaboratoriet i Uppsala, med start senast under andra hälften av 2012. Doktoranden kommer att tillhöra Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet (http://www.fysast.uu.se/sv/page/utbildning). Rymdstyrelsen finansierar anställningen.Jan-Erik Wahlund, IRF, Uppsala (jwe@irfu.se), kommer att vara handledare med Wolf Dietrich Geppert (wgeppert@fysik.su.se), Kemisk fysik, Fysikum, Stockholms universitet som biträdande handledare. Facklig företrädare är Elisabeth Dackborn (elisabeth.dackborn@irfu.se). Ytterligare information om relevant forskning vid IRF, Uppsala, och vid Stockholms universitet finns på www.irfu.se och http://astrobiology.physto.se/people/faculty/wolf_geppert.htmlKunskaper i plasmafysik, rymdfysik, elektromagnetism, molekylfysik och/eller atmosfärfysik är en lämplig bakgrund hos den sökande. Det är lämpligt att den sökande har avslutat sin grundutbildning under de två senaste åren.Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2012. Ansökan ska innehålla meritförteckning, upplysningar om relevanta anställningar och erfarenheter samt kopior på examensbevis. Om möjligt, bifogas den sökandes examensarbete.Ansökningar skickas, helst med e-post, till: Registrator, Institutet för rymdfysik, Box 812, SE-981 28, Kiruna, e-post: registrator@irf.se (telefon +46 980 79061). Referens: Dnr 32-32/12.--------------------------------------------------------------
Last Application Date: 2012-03-15
--------------------------------------------------------------
ERROR: Success

Created 2012-02-10 15:00:26 by
ERROR: Success
Last changed 2012-02-10 15:09:46 by

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.