Seminars

Seminars

Lecturer: Prof. em. Bengt Hultqvist
Date: 2006-02-22 10:00
Place: Aulan

Viking 20 år

Sveriges första satellit, Viking, sändes upp den 22 februari 1986 med en Arianeraket från Kourou. Det är alltså dags för 20-årsjubileum. Projektet har varit synnerligen framgångsrikt och många hundra vetenskapliga artiklar har publicerats.

Den 22 februari 2006 kl 10.00 kommer en av initiativtagarna till Viking, Prof em Bengt Hultqvist, att hålla ett seminarium om det för svensk rymdverksamhet så betydelsefulla projektet.

Created 2006-02-17 16:46:59 by Rick McGregor
Last changed 2006-02-17 16:46:59 by Rick McGregor