Seminars

Seminars

Lecturer: Csilla Szasz
Date: 2008-05-06 09:00
Place: Aulan

Radio meteors above the Arctic Circle: radiants, orbits and estimated magnitudes

Csilla Szasz
Swedish Institute of Space Physics

Disputation.
Opponent är Dr Noah Brosch (Wise Observatory, Tel Aviv University, Israel) och betygsnämnden består av Prof. Hans Rickman (Uppsala universitet), Dr Anita Aikio (Uleåborgs universitet, Finland), och Docent Uwe Raffalski (IRF). Avhandlingen och abstract: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1603

Created 2008-02-06 13:01:54 by Mats Holmström
Last changed 2008-05-05 11:30:22 by Mats Holmström