Seminars

Seminars

Lecturer: Johan Kero
Date: 2008-04-25 10:00
Place: Aulan

High-resolution meteor exploration with tristatic radar methods

Johan Kero
Swedish Institute of Space Physics

Disputation.
Opponent är Dr Sigrid Close (Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA) och betygsnämnden består av Prof. Dr. Ir. Willem A Baan (NFRA-ASTRON och Universitetet i Växjö), Docent Carol Norberg (IRF och Umeå universitet), och Prof. Iwan Williams (Queen Mary College, UK).
Avhandlingen och abstract: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1602

Created 2008-02-06 13:00:57 by Mats Holmström
Last changed 2008-05-05 11:32:12 by Mats Holmström