Seminars

Seminars

Lecturer: Asta Pellinen-Wannberg (IRF-Kiruna och Umeå universitet)
Date: 2007-11-08 10:30
Place: Aulan

Små stjärnor som faller

Stoft i rymden studeras med hjälp av känsliga instrument som avslöjar okända egenskaper hos stoftpartiklarna. Partiklarna kan kallas meteorer eller stjärnfall. Forskarna i Kiruna var först med att använda spridningsradar för meteorstudier för 17 år sedan. Med hjälp av EISCAT, European Incoherent Scat ter Facility, som är en av världens mest avancerade radaranläggningar, studerar och bestämmer man bland annat partiklarnas riktning, banor och ursprung. Man uppskattar också partiklarnas massa och storlek som tillsammans ger dess täthet. Med hjälp av det optiska nätverket ALIS, Auroral Large Imaging System, var man i Kiruna först med att observera signaler från en molekyl i meteorspektrat. Meteorforskning bidrar till ny kunskap om solsystemets ursprung och utveckling, vilket är av intresse i sökandet efter nya beboeliga världar. Kunskap om stoftet är viktig, speciellt inför planeringen av baser på månen och Mars.

Created 2007-11-07 12:10:00 by Rick McGregor
Last changed 2007-11-07 12:10:00 by Rick McGregor