Seminars

Seminars

Lecturer: Christer Jurén (IRF-K)
Date: 2007-11-22 10:30
Place: AulaChrister Jurén hÄller seminarium och avtackas för sin tid vid IRF.

Created 2007-10-12 23:11:48 by Mats Holmström
Last changed 2007-11-29 16:26:00 by Rick McGregor