Seminars

Seminars

Lecturer: Bengt Hultqvist (IRF)
Date: 2006-12-21 10:00
Place: Aniara

Rolf Sievert, mannen som ledde tillkomsten av Kiruna geofysiska observatorium

Bengt Hultqvist
Institutet för rymdfysik

Jag skall berätta om Rolf Sievert, han som var drivkraften under åren från krigsslutet till 1957 för ansträngningarna att etablera ett nytt geofysiskt observatorium i Kiruna, om hans bakgrund, hans insatser inom sitt eget huvudområde, radiofysiken, och om mina relationer till honom.


Created 2006-10-26 11:11:22 by Mats Holmström
Last changed 2006-12-08 12:14:45 by Mats Holmström