Seminars

Seminars

Lecturer: Prof. Bo Galle (Chalmers)
Date: 2014-02-27 09:00
Place: Aula

Mätning av gas-emissioner med optisk fjärranalysteknik

Professor Bo Galle har mer än 35 år erfarenhet av mätning av gasformiga föroreningar, främst med optiska fjärranalysmetoder som DOAS och FTIR-spektroskopi. Han arbetade under 20 år på IVL i Göteborg och har under de senaste 10 åren varit ledare för en forskargrupp vid institutionen för Rymd och Geovetenskap på Chalmers. Gruppen är för närvarande starkt engagerad i utveckling och tillämpning av metoder för att mäta industriella emissioner, främst från raffinaderier och petrokemisk industri, kvantifiering av emissioner från sjöfart, och mätning av gasemissioner från aktiva vulkaner.

Bo Galle kommer att ge en kort översikt över olika fjärranalytiska metoder för luftövervakning, samt ge några exempel från aktuella projekt.Created 2014-02-11 14:10:07 by Uwe Raffalski
Last changed 2014-02-17 14:46:14 by Uwe Raffalski