Seminars

Lecturer: Henrik Lundstedt (IRF Lund)
Date: 2014-01-24 14:00
Place: Aulan

Solstormar: Observationer, rymdväderseffekter och prognoser - populärvetenskapligt seminarium

Fredagen den 24/1 kl 14 håller Henrik Lundstedt (IRF Lund) ett populärvetenskapligt seminarium om "Solstormar: Observationer, rymdväderseffekter och prognoser". Henrik kommer även att ge en liknande föreläsning för allmänheten och Rymdgymnasiet i aulan på Malmfältens folkhögskolan på kvällen (24/1) och en kortare presentation, "Extrema solstormar", på Snöfestivalen och Rymddagen på Folkets hus (lördagen den 25/1, kl. 11-11.30): http://www.snofestivalen.com/program

Created 2013-12-13 11:29:23 by Rick McGregor
Last changed 2014-01-23 16:16:33 by Rick McGregor