Seminars

Seminars

Lecturer: Urban Brändström
Date: 2012-11-08 10:30
Place: Aulan (OBS: ändring)

IRF Observatory, past, present and future

Urban Brändström
Swedish Institute of Space Physics

Populärvetenskapligt seminarium för alla intresserade.

Seminariet är huvudsakligen på svenska med bilder på engelska.
(English abstract below)

Links related to the seminar


IRF:s observatorieverksamhet och relaterade resurser


Seminariet försöker ge en överblick av olika datakällor för rymdväder
och norrsken samt en någorlunda populärvetenskaplig introduktion till
hur realtidsdata och rymdvädersprognoser på Internet skall
tolkas. Vilka markbaserade instrument för rymdfysik finns vid IRF? Vad
är de bra för? Vad är rymdväder? Hur påverkar det oss? Blir det
norrsken ikväll?

Vilka observatoriemätningar har gjorts genom tiderna? Vad finns i våra
arkiv som inte ännu är digitaliserat och tillgängligt via webben?

Seminariet avslutas med en diskussion om framtidenIRF Observatory, past, present and future


Seminar will be mostly in Swedish with English slides.

This seminar attempts to provide some overview of different sources of
data for space-weather and aurora and give a reasonable popular
introduction how to interpret this data. What ground-based instruments
for space-physics exist at IRF? What are they good for? What is
space-weather? How does it affect us? Will it be aurora tonight?

What observatory measurements has been carried out over time? What
not yet digitised data exist in IRF archives?

The seminar will end with a discussion about the future

Välkommen/Welcome!

UrbanCreated 2012-02-17 09:38:53 by Uwe Raffalski
Last changed 2012-11-08 11:47:51 by Mats Holmström