Press

Untitled Document

Kiruna, 2005-11-03

PRESSMEDDELANDE

Storskaliga vågor i atmosfären påverkar ozonskiktet

Grigory Nikulin
Grigory Nikulin

En ny doktorsavhandling från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna kartlägger ozondistributionen och den atmosfäriska cirkulationen på norra halvklotet. Den atmosfäriska cirkulationen påverkas starkt av Rossbyvågor, storskaliga vågrörelser i atmosfären (s.k. planetära vågor) med en våglängd av 2000-10000 km. Vågornas generering, spridning och absorption bestäms i sin tur av cirkulationen. Rossbyvågor påverkar transporten och distributionen av stratosfäriskt ozon. Ozonet är jordens skydd mot den skadliga ultravioletta strålningen från solen.

--Rossbyvågor kan skapa så kallade minihål i ozonskiktet eller en lokal ozonförtunning, berättar doktorand Grigory Nikulin (IRF). När detta händer uttunnas ozonskiktet kraftigt under några dagar. Minihålen i ozonskiktet bildas av den dynamiska omfördelningen av ozonet, oberoende av kemiska processer. Ett exempel på detta är den väldigt låga ozonnivån som observerades över Skandinavien och Nordsjön under den europeiska värmeböljan i augusti 2003. Ozonnivån, som var den lägsta som uppmättes över norra Europa under den sommaren, orsakades av Rossbyvågor.

Den atmosfäriska cirkulationens variation från år till år och den totala ozonmängden i mellan- och höga latituder under vintern påverkas starkt av den meridionala cirkulationen, som i sin tur drivs av uppåtgående vågor från troposfären. En svagare vågintensitet leder till minskning av mängden ozon som transporteras från tropikerna norrut och även till den kallare polarstratosfären. Som en följd av de låga temperaturerna i den polära stratosfären, förstörs polarozonet i större utsträckning av olika kemiska reaktioner. Detta påverkar samtidigt ozonmängden på mellanlatituder genom att luftmassan med låg ozonmängd förflyttas söderut från polarregionerna, säger Grigory Nikulin.

Rossbyvågornas intensitet i början av vinterperioden har också en inverkan på den atmosfäriska cirkulationen senare under vintern. Man kan dra slutsatsen att onormalt starka eller svaga uppåtgående vågflöden i början av vintern bestämmer den senare utvecklingen för cirkulationen i stratosfären och troposfären.

Disputation

Den 4:e november försvarar Grigory Nikulin, IRF och Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Impact of Rossby waves on ozone distribution and dynamics of the stratosphere and troposphere” (Rossbyvågornas påverkan på ozondistributionen och cirkulationen i stratosfären och troposfären). Fakultetsopponent är Docent Ulrike Langematz, Institut für Meteorologie, Freie Universität Berlin, Berlin, GermanyTyskland.

När: Fredagen den 4 november 2005, kl 10.00

Var: Aulan, Rymdcampus, Kiruna.

Bilder från disputationen.

För mer information:

Grigory Nikulin, IRF, tel: 0980-79108, e-post: grigory*irf.se, webbsida: titan.irf.se/~grigory/
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel: 0980-79178, 070-276 6020, rick*irf.se

IRF: www.irf.se
Atmosfärfysikprogrammet, IRF: www.irf.se/program/afp/


Webmaster*irf.se, 2005-11-14


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.