Press

Untitled Document

Kiruna, 2005-10-25

PRESSMEDDELANDE

Uppsändningen av Europas första rymdfarkost till Venus blir försenad


Bild: ESA

Uppsändningen av satelliten Venus Express med utrustning från Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna ombord har senarelagts. Satelliten, som ska skickas upp från Baikonur i Kazakstan, väntas nu komma iväg på sin 5-månaders resa till planeten Venus tidigast 9 november.

IRF ska studera rymdplasma och övre atmosfären på Venus med hjälp av ett av åtta vetenskapliga instrument som skickas upp på den europeiska rymdstyrelsen ESA:s rymdfarkost Venus Express. Den första europeiska rymdmissionen till Venus skjuts upp med en Soyuz-Fregat raket. Efter en fem månaders färd går satelliten in i en bana runt Venus och kan börja studera planetens plasma och tjocka atmosfär. IRF är huvudansvarigt för instrumentet ASPERA-4 som ska detaljstudera plasmaegenskaperna kring Venus samt neutrala atomer som tar sig upp i rymden från atmosfären. Instrumentet kommer att bidra till kunskap om hur laddade partiklar från solen (den s k solvinden) växelverkar med atmosfären på Venus.

Mer information:

* Prof. Stas Barabash, projektledare, tel. 0980-79122, stas.barabash*irf.se
* Rick McGregor, 0980-79178, 070-276 6020, rick.mcgregor*irf.se
* IRF:s Venus Express-sida
* ESA:s Venus Express-sida


Webmaster*irf.se, 2005-10-26


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.