Press

Kiruna, 2015-07-21

PRESSMEDDELANDE

Sverige flyger till Jupiter

Jupiter och JUICE (Bild: ESA/AOES)
Jupiter och JUICE (Bild: ESA/AOES)

I dagarna meddelade den europeiska rymdorganisationen ESA att det blir franska Airbus som får bygga Europas nästa stora rymdfarkost JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), som skickas till jätteplaneten Jupiter och dess isiga månar. Projektet inleddes 2012 och planen är att farkosten skjuts upp 2022 och når Jupiter 2030. Kontraktet för konstruktionen av farkosten är värt drygt 350 miljoner euro och drar i gång i Airbus fabriker i Toulouse i slutet av månaden. Två av de tio vetenskapliga instrumenten ombord kommer från Sverige.

De svenska instrumenten utvecklas av forskargrupper vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna och Uppsala. Det ena, PEP, ska mäta vilka typer av partiklar som finns kring Jupiter och dess månar för att ta reda på hur rymdmiljön fungerar i Jupiters väldiga magnetosfär. Det andra, RPWI, ska mäta radiovågor, elektriska och magnetiska fält och laddad gas, så kallad plasma, runt månarna för att undersöka om miljön under isen är lämplig för liv. IRF har fått finansiering från Rymdstyrelse för att utveckla sina instrument.

Mer information:
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Preparing_to_build_ESA_s_Jupiter_mission (ESA:s nyhetsartikel, på engelska)
http://www.irf.se/link/pressmed_130221 (tidigare pressmeddelande från IRF)
http://sci.esa.int/juice/ (ESA:s JUICE-sida, på engelska)

Presskontakt:
Rick McGregor
rick.mcgregor@irf.se
0980-79178


2015-07-21, webmaster*irf.se

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.