Press

Untitled Document

2016-06-13

Pressmeddelande

Rymdforskare samlas i Uppsala

MMS-satelliterna flyger i formation i jordens magnetosfär (teckning: NASA)
MMS-satelliterna flyger i formation i jordens magnetosfär (teckning: NASA)

Fyra nya satelliter i formationsflygning har nu börjat lösa gåtan med vad som egentligen händer i gränsskikten i rymden mellan kolliderande magnetfält där laddade partiklar kan accelereras till mycket höga energier. Under veckan 13-17 juni samlas drygt hundra forskare från Europa och USA i Uppsala för att diskutera de första resultaten.

NASA:s fyra satelliter MMS (Magnetospheric MultiScale) sköts upp i bana runt jorden förra året; nu analyseras de första resultaten.

- Med mycket högre upplösning än tidigare kan vi nu studera hur energi lagrad i magnetfälten överförs till energi hos laddade partiklar, säger Yuri Khotyaintsev, forskare vid Institutet för rymdfysik.

Rymden är full av laddade partiklar och magnetfält. Partiklarna accelereras av elektriska fält. Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala har tillsammans med Alvénlaboratoriet KTH och under ledning av University of New Hampshire i USA bidragit till instrumenten på MMS som mäter elektriska fält. IRF ansvarar för sensorytor och testutrustning.

Energi ursprungligen lagrad i magnetfält kan tränga in i rymden nära jorden och orsaka norrsken, utflöde av atmosfären och jonosfären samt störningar i rymdvädret runt jorden.

Mötet pågår 13-17 juni i Blåsenhus i Uppsala. Landshövding i Uppsala län, Peter Egardt, öppnar den vetenskapliga delen av mötet 8:30 tisdag 14 juni.

Första artikel med resultat från MMS:
Electron-scale measurements of magnetic reconnection in space, J. L. Burch et al., Science , 12 May 2016, DOI: 10.1126/science.aaf2939:
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/05/10/science.aaf2939

Mer information

Webbsidor

Bilder och mer information om MMS (på engelska):


2016-06-13, info*irf.se

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.