Press

Kiruna, 2005-03-10

PRESSMEDDELANDE

Norrskensforskning i Kiruna gynnar turistbranschen och allmänhetenFoto: Masatoshi Yamauchi, IRF

Turister och allmänheten kan dra nytta av den norrskensforskning som Institutet för rymdfysik, IRF, bedriver i Kiruna. IRF har flera kamerasystem för norrskensövervakning och många av bilderna läggs ut på webben i realtid. Turister och andra som vill se norrsken kan gå in på IRF:s webbsidor och kolla - syns norrsken i Kiruna ikväll? Har man missat norrskenet har man även möjlighet att titta på det i efterhand - gårdagens norrsken läggs ut på nätet som filmer uppbyggda av de hundratals bilder som tas automatiskt varje natt under vintern.

Norrskensforskare Masatoshi Yamauchi förklarar: ”Tillgång till geofysiska data i realtid är en modern trend inom forskningsvärlden. Magnetometer- och riometerdata har länge varit tillgängliga via webben, men än så länge är det fortfarande få stationer runt om i världen som ger allmänheten öppen tillgång till norrskensbilder från firmamentkameror i realtid. IRF i Kiruna är en av de få som gör det, och den enda i Norden.”

Vid IRF körs två olika firmament (All-Sky) kameror (som kan avbilda hela himlen på en enda vidvinkelbild). Den ena (http://www.irf.se/allsky/rtascirf.html) tar en bild i minuten med högre rumsupplösning och den andra (http://misato.irf.se/sky_kiruna/hoge.html) tar tre bilder i minuten, dvs högre tidsupplösning. Filmer med 20 sekunders upplösning från denna kamera läggs ut på webben (http://titan.irf.se/misato/) kl. 8:00 varje morgon och gör det möjligt för forskare (och andra) att följa norrskenets förlopp.

Endast forskare är intresserade av gamla geofysiska data, men IRF:s sammanställningar av norrskensaktivitet har skickats till hotell och turistbyrån i Kiruna sedan början av 2004 för att hjälpa turister maximera chanserna att se skådespelet.

Tillsammans med Kiruna forskningsturism har IRF även utvecklat prognoser för norrsken i Kiruna: http://flare.lund.irf.se/rwc/aurora/

För mer information kontakta:
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick*irf.se
Dr Masatoshi Yamauchi (eller Yama), forskare, IRF, tel. 0980-79120, m.yamauchi*irf.se
Dr Urban Brändström, forskare, IRF, tel. 0980-79126, urban.brandstrom*irf.se

Webbsidor:
IRF: http://www.irf.se
IRF:s populärvetenskapliga sidor: http://www.irf.se/Popular/
Kiruna Forskningsturism: http://www.forskningsturism.se


Updated by webmaster*irf.se
2005-03-10


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.