Press

Pressmeddelande

Kiruna, 2005-12-16

PRESSMEDDELANDE

Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"
Institutet för rymdfysik i Kiruna

NOR 2005
Herman Andersson, Ingemar Wolf och Ingrid Sandahl (Bild: Torbjörn Lövgren, IRF)

Institutet för rymdfysik (IRF) har idag delat ut utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" (NOR) till tre medarbetare, Ingemar Wolf, Ingrid Sandahl och Herman Andersson, som har varit anställd hos staten under minst 30 år. Utmärkelsen delades ut av IRF:s föreståndare, Lars Eliasson.

Ingemar Wolf har varit anställd vid IRF sedan den 1 mars 1971. Ingemar har varit site manager på EISCAT mottagarstation och bidrar till att utveckla IRF:s markbaserade instrument.

Ingrid Sandahl anställdes den 1 juli 1975. Hon blev teknisk doktor 1985, docent 1990 och professor 1999. Ingrid är ledamot i Kungliga vetenskapsakademien.

Herman Andersson anställdes den 2 december 1975. Som teknisk projektledare har Herman arbetat med elektronik och konstruktion av instrument för olika satellitprojekt.

När man uppfyllt kraven för utmärkelsen kan man välja mellan ett ur, ett konstglas eller en medalj.


Mer information:


webmaster*irf.se, 2005-12-20


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.