Press

Untitled Document

Pressmeddelande från Institutet för rymdfysik och Rymdbolaget

Marsteknik ombord på ballong studerar jordens atmosfär

Sascha Häusler, Universität Bern, arbetar med de sista förberedelserna av instrumentet P-BACE.
Foto: Physikalisches Institut, Universität Bern.

En tidigare ballonguppsändning från Esrange Space Center. Foto: Rymdbolaget

Pressbilder

"Från Mars till jorden och tillbaka" är temat när Institutet för rymdfysik (IRF), Rymdbolaget och Universität Bern i Schweiz bygger och skickar upp en masspektrometer med en stratosfärsballong från Rymdbolagets anläggning Esrange Space Center i Kiruna. Projektet heter MEAP (Mars Environment Analogue Platform) och kommer att genomföras under sommaren 2008. MEAP ska utprova ut ny teknik (masspektrometern), som primärt har utvecklats för att genomföra en rad mätningar på Mars under kommande rymdfärder. Masspektrometern kommer att utprovas i jordens stratosfär, en miljö som har många likheter med förhållanden vid ytan på planeten Mars.

Prof. Stas Barabash vid IRF poängterar den vetenskapliga vikten av projektet: "Det är ett spännande projekt som kommer att spela en viktig roll i vidareutvecklandet av liknande instrument för planet- och atmosfärforskningen, framför allt på Mars men även på Venus. Projektet kommer dessutom att stärka samarbetet mellan de två stora rymdaktörerna i Kiruna, IRF och Rymdbolaget."

Missionen MEAP bidrar även till att bredda utbudet av ballongflygningar från Esrange Space Center utanför Kiruna. Härifrån har redan under många år erbjudits cirkumpolära flygningar under vintertid då vindarna i stratosfären går öster ut. Vinterflygningar innebär polarmörker vilket främjar vissa mätningar som är känsliga för störande ljus. Nu är det dags att erbjuda samma sak under sommartid då vindarna i stratosfären går väster ut. Sommarflygningar sker under en period med midnattssol då solen kan förse experiment med förnybar energi via solpaneler, vilket ofta är nödvändigt vid långa flygningar.

Om allt går som planerat kommer ballongen med hjälp av sommarens polarvirvel att flyga på 30-40 kilometers höjd och landa någon vecka senare i Kanada eller Alaska. Dr. Olle Norberg, chef på Esrange, Rymdbolaget, tror mycket på sommarens flygning och framför allt möjligheten att ytterligare förlänga dessa flygningar till att flyga runt Nordpolen, i så kallade cirkumpolära flygningar. Det blir nästa steg i utvecklingen av ballongverksamheten och redan nu arbetar Rymdbolaget på att få till stånd ett intyg att flyga över Ryssland. "Cirkumpolära flygningar är starkt efterfrågade av forskare runt om i världen", säger Dr. Olle Norberg. "Forskarna vill genomföra längre mätningar både under sommar- och vintertid. Att kunna erbjuda dessa flygningar runt Nordpolen kommer med stor säkerhet att öka antalet ballongflygningar från Kiruna markant."

Mer information:

Webbsidor:


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.