Press

Kiruna, 2008-01-21

PRESSMEDDELANDE

Kiruna kopplar upp mot Antarktis och Barrow, Alaska

Polar- och rymdforskning är i fokus på onsdag kväll när Kiruna kopplar upp sig mot Antarktis och Barrow, Alaska. Polar Gateways Conference är en konferens om polarforskning och rymdforskning med både historiska återblickar och framtidsvisioner som äger rum i Barrow, Alaska, i slutet av januari. På onsdag (23 januari) kommer ett bidrag till konferensen via videolänk från Kiruna. Arrangemanget i Kiruna är ett samarbete mellan Institutet för rymdfysik, IRF, och Kiruna kommun. Från en videokonferensstudio i Kiruna kommer lokal publik och konferensdeltagare i nordligaste Alaska att bjudas på en intervju via satellittelefon med prof. Sheila Kirkwood, IRF, som just nu studerar atmosfären över Antarktis, och tre föredrag: Anna Mämmi, Kiruna kommun, berättar om staden Kiruna och stadsomvandlingen; docent Hans Nilsson, IRF, håller ett föredrag om de spännande resultat om Mars och Venus som institutets forskare fått fram; och prof. Ingrid Sandahl, IRF, beskriver norrskensstudier på Spetsbergen under den svensk-ryska expeditionen 1899-1900.

Arrangemanget sker inom ramen för det internationella polaråret, IPY, ett stort internationellt forskningssamarbete som pågår mars 2007 till februari 2009, och International Heliophysical Year, ett forskningssamarbete som koncentrerar sig på fysiken i vårt solsystem. IRF deltar i IPY och IHY genom consortiet Heliosphere Impact on Geospace.

Ingrid Sandahl kommenterar: "Det ska bli verkligt spännande att genomföra det här programmet med deltagande från tre så vitt spridda platser som Barrow, Kiruna och Aboa-basen på Antarktis. Det blir på sätt och vis en demonstration av hur man kan vara i händelsernas centrum fastän många skulle påstå att vi är i civilisationens utkanter. Undrar just vad vi kommer att få för frågor från Alaska efter föredragen."

Föredrag om polarforskning och rymdforskning

Onsdagen den 23 januari 2008, kl. 20-22

Parkskolan, Kiruna

Programmet (alla föredrag hålls på engelska):

Mer information:

Prof. Ingrid Sandahl, IRF, tel. 070-256 68 89 eller 0980-79084, ingrid.sandahl*irf.se

Webbsidor:

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut som bedriver forskning och utbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. Mätningar görs i atmosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av markbaserad utrustning (bl a radar och optiska instrument), ballonger och satelliter. Huvudkontoret är i Kiruna men institutet har verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund.


2008-01-21, webmaster*irf.se

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.