Press

Kiruna, 2006-08-30

PRESSMEDDELANDE

En internationell konferens om optisk atmosfärforskning äger rum i Kiruna


Pärlemormoln är bland de fenomen som diskuteras
på konferensen i Kiruna (Bild: Sheila Kirkwood, IRF)

Institutet för rymdfysik (IRF) står som värd för en internationell vetenskaplig konferens "33rd Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods" från 28 augusti till 1 september 2006. 75 forskare från 12 länder har kommit till Kiruna för att diskutera atmosfärforskning med hjälp av optiska instrument. Veckoprogrammet är fyllt med muntliga vetenskapliga presentationer samt posters. En dag förläggs hela konferensen till Esrange och ett besök i Jukkasjärvi hinner man också med.

--Flera fenomen i de övre delarna av atmosfären och i jordens magnetosfär ger upphov till optiska emissioner, förklarar konferensarrangören professor Ingrid Sandahl vid IRF i Kiruna. Norrsken, nattlysande moln och meteorer är några exempel. Dessa ljusemissioner kan ge forskare värdefull information om olika processer och förhållanden i atmosfären. Detta möte arrangeras årligen, oftast i Europa men förra året i Kanada, så att de som forskar om sådana fenomen kan utbyta information och erfarenheter om sin forskning och om nya optiska instrument och tekniker.

Kontaktpersoner:

Prof. Ingrid Sandahl, tel. 070-256 6889, ingrid.sandahl*irf.se

Rick McGregor, informationsansvarig, tel. 0980-79178, rick.mcgregor*irf.se

Webbsida: http://www.irf.se/33am


Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som bedriver grundforskning, utbildning och observatorieverksamhet i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. IRF har 110 anställda i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Huvudkontoret finns i Kiruna.


Updated 2006-08-29, webmaster*irf.se


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.