Press

PRESSMEDDELANDE

 

IRF UTVECKLAR SAMARBETET MED KINESISK RYMDORGANISATION

En delegation från National Space Science Center (NSSC) vid Chinese Academy of Sciences ledd av dess chef professor Wu Ji besöker Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna den 16-17 januari. Syftet med besöket är att skriva under ett avtal om samarbete inom rymdforskning. Den kinesiska delegationen kommer under sitt besök i Kiruna dessutom att träffa forskare från EISCAT samt besöka Esrange. Professor Wu Ji håller också en öppen föreläsning om det kinesiska rymdprogrammet torsdagen den 17 januari, klockan 10:30 i aulan på Rymdcampus.

 

IRF samarbetar sedan år 2000 med NSSC (som då hette Center for Space Science and Applied Research). Samarbetet inleddes med en inbjudan att delta i det kinesiska magnetosfärsprojektet Double Star. Det ledde till att ett instrument för att studera rymdväder, som byggts av Kina, Sverige och Irland tillsammans, fanns med på en av Double Star-satelliterna.

 

Erfarenheterna banade vägen för ett kinesisk-svenskt instrument ombord på Kinas första Mars-expedition – mikrosatelliten Yinghuo-1 som skulle undersöka hur Mars växelverkar med rymden omkring planeten och vilken effekt rymdmiljön har på planetens atmosfär. Yinghuo-1 skulle flyga till Mars tillsammans med den ryska expeditionen Phobos-Grunt och sköts upp 2011. Tyvärr gick farkosten aldrig in i rätt bana utan brann upp vid återinträdet i jordatmosfären för ungefär ett år sedan.

 

Trots misslyckandet har samarbetet mellan NSSC och IRF fortsatt. Kina funderar nu på en egen Mars-expedition och IRF har inbjudits att tillsammans med kineserna utveckla ett nytt instrument för den expeditionen. Att utveckla nya instrument som ska ta vid efter experimentet på Double Star står också på den gemensamma agendan. Målet är att kunna övervaka rymdvädret. Vårt högteknologiska samhälle är störningskänsligt och rymdmeteorologi får en ökad betydelse för vårt vardagsliv.

 

Med sitt ambitiösa rymdprogram och enorma ekonomiska resurser håller Kina på att etablera sig som en av de ledande rymdnationerna i världen. Ett samarbetsavtal med en av de ledande rymdaktörerna i Kina öppnar nya spännande möjligheter för svensk rymdforskning.

 

Kontakt:

Lars Eliasson, föreståndare, IRF, lars.eliasson@irf.se, tel. 0980-79087

Stas Barabash, professor, IRF, stas.barabash@irf.se, tel. 0980-79122

 


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.