Press

Pressinbjudan 2007-10-16

Kiruna, 2007-10-16

PRESSINBJUDAN

Institutet för rymdfysik firar 50 år i rymden

KGO 1957
Kiruna geofysiska observatorium, ca 1957 (Bild: Institutet för rymdfysiks arkiv)

På fredag (19 oktober) firar Institutet för rymdfysik, IRF, 50 år av rymdforskning i Kiruna. Samma år som den första satelliten Sputnik skickades upp, 1957, invigdes Kiruna geofysiska observatorium, KGO, föregångaren till IRF. Institutet kunde använda signaler från de första satelliterna tillsammans med data från markbaserade instrument för att utforska den nära rymden. Dessutom har IRF dragit nytta av de goda förutsättningarna som finns i Kiruna för studier av norrsken och atmosfärfysik.

KGO etablerades med Kungl. Vetenskaps­akademien som huvudman men observatoriet blev 1973 ett statligt forskningsinstitut med namnet Kiruna geofysiska institut, KGI. Namnet ändrades till Institutet för rymdfysik 1987. Idag har IRF 110 anställda och bedriver forskningsverksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund.

50-årsjubileet firas fredagen den 19 oktober 2007 i IRF:s lokaler på Rymdcampus i Kiruna och vid en middag på kvällen i Kiruna Stadshus. Då samlas 230 personer, nuvarande och f d IRF-anställda tillsammans med inbjudna gäster.

I samband med 50-årsfirandet har kirunahistorikern Agge Theander skrivit boken Mellan himmel och jord: Institutet för rymdfysik 50 år , en lättsam berättelse om den del av rymdforskningen som har sitt ursprung i Kiruna. Boken lanseras på fredag.

"Jag disputerade själv inom rymdfysik på dåvarande KGO 1972," säger Agge Theander, "så det har verkligen varit intressant att dokumentera IRF:s historia under denna period."

Den forskning som bedrivs vid IRF styrs av nyfikenhet att lära mer om grundläggande fysik samt att kartlägga förhållanden i jordens atmosfär och i solsystemet. För att bättre förstå vår egen jord och dess atmosfär görs jämförande studier runt andra planeter och himlakroppar. IRF:s forskning är internationellt framgångsrik och bidrar med ökad kunskap om t ex klimat, miljö och energifrågor.

"Det hade inte varit möjligt att nå den framstående position som Sverige och IRF har inom rymdområdet idag utan alla de personer som varit aktiva i någon fas under IRF:s historia," säger IRF:s föreståndare Lars Eliasson. "Speciellt bör nämnas IRF:s förste föreståndare Bengt Hultqvist som på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till att rymdforskningen rönt stora framgångar i Sverige."

Redan 1968 placerades det första IRF-byggda instrumentet i bana runt jorden ombord på den europeiska satelliten ESRO-1. Sedan dess har IRF haft huvudansvar för ett trettiotal forskningsinstrument ombord på satelliter, inklusive flera på den första svenska satelliten, Viking, 1986.

"Just nu har vi instrument ombord på satelliter i bana runt Venus, Mars, Saturnus och jorden," säger Lars Eliasson. "Dessutom har vi ett instrument på väg till en komet och vi bygger instrument som ska skickas till månen och till Merkurius under de närmaste åren."

Pressen inbjuds till programmet i Aulan, Kiruna Rymdcampus, fredagen den 19 oktober 2007:

Anmälan till Rick McGregor (se nedan) senast kl. 13, fredagen den 19 oktober 2007.

Mer information:

Webbsida:


Webmaster*irf.se, 2007-10-16

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.