Press

Kiruna, 2012-11-19

PRESSMEDDELANDE

Heinrich-Greinacher-priset till Martin Wieser, IRF

Martin Wieser, IRF
Dr Martin Wieser, IRF. Foto: Martin Wiesers arkiv

Dr. Martin Wieser, forskare vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna, har tilldelats årets Heinrich-Greinacher-pris (20.000 CHF) av Heinrich-Greinacher-stiftelsen, som har sitt säte vid Fysikinstitutionen, Bern universitet, Schweiz. Martin Wieser har fått priset för sitt viktiga bidrag till utvecklingen av instrument som kan mäta neutrala atomer och som framgångsrikt har använts i månforskning.

Instrumentet SARA ( Sub-keV Atom Reflecting Analyzer) utvecklades av IRF i samarbete med bl a Bern universitet för att studera växelverkan mellan solvinden och månytan. SARA (som bestod av sensorerna CENA och SWIM) skickades upp oktober 2008 ombord på den indiska satelliten Chandrayaan-1 och gjorde mätningar i bana runt månen fram till augusti 2009.

Martin Wieser är född i Hasle-Rüegsau i Schweiz, disputerade vid Bern universitet juni 2005, och har jobbat som forskare vid IRF i Kiruna sedan 2005. Han har haft huvudansvar (Principal Investigator, PI) för IRF:s satellitinstrument DIM på den ryska satelliten Phobos-Grunt, för PRIMA på den svenska Prismamissionen och för den stratosfäriska ballongmissionen MEAP/P-BACE. Han har haft delat ansvar (Co-PI) för YPP-i-jonsensorn på den kinesiska satelliten Yinghuo-1, för SARA på Chandrayaan-1 och för två instrument (MPPE/ENA och SERENA/MIPA) ombord på den europeiska och japanska missionen BepiColombo som skickas till Merkurius 2015.


Mer information:

Kontakt:


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ett hundratal anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.


2012-11-19, webmaster*irf.se


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.