Press

Kiruna, 2015-11-06

PRESSMEDDELANDE

Flygets radarproblem den 4 novemberI samband med att flyget fick problem med sin radar den 4 november, med stora förseningar som följd så rapporterades i media om att det var orsakat av en solstorm.

Institutet för rymdfysik, IRF, har gjort ett antal intressanta och ovanliga iakttagelser om förhållanden i den övre atmosfären och störningar i det jordmagnetiska fältet den aktuella dagen. Det är dock för tidigt att konstatera om de kan ha något med radarproblemen att göra.

Kring klockan 9 lokal tid den 4 november registrerades ovanliga radarekon från mesosfären med IRF:s forskningsradar, ESRAD. De var mest troligt orsakade av extremt höga flöden av mycket energirika elektroner från jordens strålningsbälten som dumpades i mesosfären ner till 60 kilometers höjd. Detta händer bara någon gång under en tio-årsperiod. Även andra mätinstrument registrerade detta fenomen.

På eftermiddagen då flyget fick problem med sin radar så observerades också ovanliga och relativt starka störningar i det jordmagnetiska fältet på vissa platser. Det som gör det hela intressant men samtidigt svårtolkat än så länge är att det inte rapporterades om någon märkvärdigt stor störning på solen. Inte heller har vi noterat några observationer av kraftiga norrsken. Det var aktiva norrsken under eftermiddagen och kvällen men inte speciellt spektakulära vad vi har sett. Det observerades dock en mycket kraftig ökning av energirika elektroner från Solen.

Det är givetvis möjligt att det är en slump att dessa händelser inträffar samma dag men det skulle också kunna finnas ett orsakssamband mellan dem.

Oberoende av vad som orsakade flygets radarproblem så var det mycket intressanta och unika observationer som gjordes med bland annat IRF:s mätutrustningar den aktuella dagen, till och med vid tidpunkten för radarstörningen. Dessa observationer diskuteras nu och vi hoppas få en tydligare bild av händelseförloppet när mer data är analyserade och därmed också kunna lära oss mer om de processer som påverkar den övre atmosfären och som även utgör en potentiell risk för de teknologiska system som vi är beroende av idag.

Det är dock för tidigt att dra slutsatser om vilka fysikaliska processer som gav upphov till störningarna av magnetfältet och det stora inflödet av extremt energirika elektroner till mesosfären samt om detta hade någon koppling till problemen med flygets radar.

Mer information: För mer information kontakta Föreståndare Stas Barabash 070-2178586 eller Prof Sheila Kirkwood (projektansvarig för ESRAD) 070-6546670.

Mesosfären är ett område i atmosfären ungefär 50 till 90 km ovanför jordytan. Inom mesosfären minskar temperaturen med höjden. Under sommaren kan det bli cirka -100 °C i mesosfären. Det är alltså den kallaste delen av atmosfären.

Institutet för rymdfysik, IRF: www.irf.se

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt en komet och flera planeter (jorden, Mars och Saturnus). IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.