Press

Kiruna, 2007-06-25

PRESSMEDDELANDE

Femtio år i rymden - Institutet för rymdfysik fyller 50 år

IRF in Kiruna

Den 2 juli 1957 invigdes Kiruna geofysiska observatorium, KGO, sedermera Institutet för rymdfysik, IRF. Senare samma år började rymderan på riktigt när den första satelliten, Sputnik, skickades upp. IRF började använda signaler från de första satelliterna tillsammans med data från markbaserade instrument för att utforska den nära rymden. Redan 1968 placerades det första IRF-byggda instrumentet i bana runt jorden ombord på en europeisk satellit, ESRO-1. Sedan dess har IRF haft huvudansvar för ett trettiotal forskningsinstrument ombord på satelliter. Dessutom drar IRF nytta av de goda förutsättningarna som finns i Kiruna för studier av norrsken och atmosfärfysik.

KGO:s verksamhet startade under ledning av Kungl. Vetenskaps­akademien men observatoriet blev 1973 ett statligt forskningsinstitut med namnet Kiruna geofysiska institut, KGI. 1987 ändrades namnet till Institutet för rymdfysik, IRF. Idag har IRF verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund.

Den forskning som bedrivs vid IRF styrs av nyfikenhet att lära mer om grundläggande fysik samt att kartlägga förhållanden i jordens atmosfär och i den nära rymden. För att bättre förstå vår egen jord och dess atmosfär görs jämförande studier runt andra planeter och i andra delar av solsystemet. IRF:s forskning är internationellt framgångsrik och bidrar med ökad kunskap om t ex klimat, miljö och energifrågor.

- Det hade inte varit möjligt att nå den framstående position som Sverige och IRF har inom rymdområdet idag utan alla de personer som varit aktiva i någon fas under IRF:s historia, säger IRF:s nuvarande föreståndare Lars Eliasson. Speciellt bör nämnas IRF:s förste föreståndare Bengt Hultqvist som på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till att rymdforskningen rönt stora framgångar i Sverige.

50-årsjubileet firas i efterskott fredagen den 19 oktober 2007 i IRF:s lokaler på Rymdcampus i Kiruna, där allting började, och vid en middag på kvällen i Kiruna Stadshus. I samband med 50-årsfirandet publicerar IRF boken Mellan himmel och jord av kirunahistorikern Agge Theander.

- Jag disputerade själv inom rymdfysik på IRF redan 1972, säger Agge Theander, så det känns kul att dokumentera institutets historia från 1957 till 2007.

Mer information:

Webbsidor:


HTML: webmaster*irf.se, 2007-06-25


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.