Press

Kiruna, 2005-08-26

Pressmeddelande

Hög EISCAT-aktivitet i Kiruna—
Radarskola och vetenskaplig konferens på IRF


EISCAT Svalbard Radar (Foto: Ingemar Wolf, IRF)

Det står på bussar, väskor och T-skjortor—EISCAT 2005 Workshop Radar School—och det blir bara mer och mer för varje vecka som går...

Under de två senaste veckorna har EISCAT-radarskolan anordnats av Institutet för rymdfysik (IRF). EISCAT (europeisk inkoherentspridningsradarn) är idag världens mest avancerad radaranläggning med sina sju enorma antenner i norra Europa. Ca 50 unga forskare från hela världen har kommit till Rymdcampus i Kiruna för att lära sig av den unika radarkompetensen, som har utvecklats inom EISCAT. Under helgen anländer lika många etablerade forskare till för att diskutera de senaste forskningsresultaten på en vetenskaplig konferens, den 12:e EISCAT internationella workshop.

EISCAT-anläggningen sträcker sig från Spetsbergen till Sodankylä i Finland, med en mottagare i Kiruna och flera sändare i Tromsö. Kirunastationens 32-meters mottagarparabolantenn är ett välkänt landmärke som syns från E10, ca 8 km sydost om Kiruna C. Sedan slutet av sjuttiotalet har EISCAT Scientific Association verkat i Kiruna. Organisationen skapades i syfte att bygga upp och driva en avancerad vetenskaplig radaranläggning för rymd- och atmosfärforskning i norrskenszonen i norra Europa. EISCAT ägs numera gemensamt av Finland, Frankrike, Japan, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Nästa år blir Kina medlem. EISCAT är också den enda internationella forskningsorganisationen inom det naturvetenskapliga området vars huvudkontor högkvarter ligger i Sverige—i centrala Kiruna.

EISCAT:s produkter är vetenskapliga rådata, stöd och hjälp till det internationella rymdforskarkollektivet samt högteknologisk utvecklingsverksamhet inom forskningsradarområdet. Från svensk sida är det främst forskare från IRF, både i Kiruna och Uppsala, som använder radarn. Docent Asta Pellinen-Wannberg (IRF och Umeå universitet) är svensk representant i EISCAT:s styrelse. ”Ca 20 svenska och flera hundra doktorander från de andra delägarländerna har hittills disputerat på avhandlingar baserade på EISCAT-data. Många av dessa återvänder nu till mötet i Kiruna,” berättar hon.

På 1990-talet utvidgades det ursprungliga EISCAT på fastlandet med en helt ny station med två antenner på Spetsbergen. Den närmaste framtiden är säkrad med en fyraårig förstudie för nästa generations forskningsradar finansierad av EU:s sjätte ramprogram. Driften finansieras för Sveriges del av Vetenskapsrådet. Under den senaste femårsperioden har varje krona av det svenska anslaget gett Sverige ca 4.5 kronor tillbaka, pengar som i huvudsak har omsatts i Kirunaregionen via huvudkvarteret och mottagarstationen. ”EISCAT har alltså varit en mycket bra affär genom åren!” säger Asta Pellinen-Wannberg.

Det är inte bara i Kiruna som EISCAT är aktuell. Radarn är mycket viktig för nordisk markbaserad rymdforskning och de nordiska värdländerna, speciellt då en ny radar hägrar. Därför har forskarna i Sverige, Norge och Finland gemensamt föreslagit sina respektive forskningsfinansiärer en fördubbling av de årliga bidragen. Norge och Finland har redan beslutat och Vetenskapsrådet skall fatta sitt beslut i September.

I takt med framtidsvisioner för EISCAT har intresset från en ny potentiell användargeneration ökat så väl i Sverige som utomlands. EISCAT är en mycket tekniskt avancerad instrument och många fenomen man studerar är svåra att förstå. Detta kan vara skrämmande för vissa, men en stor utmaning för andra. På radarskolan går man igenom olika användningsområden så som atmosfärstudier, norrskenstudier, jonosfär- och magnetosfärstudier, plasmastudier, solstudier, meteor- och rymdskrotstudier, interferometriska studier samt kodningsteknik. Föredragen på Workshopen handlar om de senaste upptäckterna i dessa forskningsfält i lagom tävling med ca tio motsvarande radaranläggningar i världen.

Umgänget är en mycket viktig faktor på vetenskapliga möten vid sidan av alla föredrag. Vissa diskuterar detaljer i oändlighet med varandra, de unga lär känna de äldre kanske inflytelserika forskarna och kan eventuellt hitta en arbetsplats på något spännande ställe, man kan gå och fråga om man inte har förstått något, skvaller och intriger av både vetenskaplig och mänsklig karaktär är inte heller ovanligt. På EISCAT radarskolan och workshopen förekommer flera informella fester och utflyckter bl.a. till fjällen, gruvan, Jukkasjärvi, Esrange mm. Även en formell konferensmiddag äger rum i Stadshuset.

Mer information:

Doc. Asta Pellinen-Wannberg, IRF och Umeå universitet, tel. 0980-79118, 070-347 4481, asta@irf.se

Webbsidor:

EISCAT: www.eiscat.se
12th EISCAT International Workshop: www.irf.se/eiscat2005
IRF: www.irf.se


Fler bilder

UHF and VHF radar
UHF- och VHF-radar i Tromsö (Bild: EISCAT)


EISCAT mottagarstation i Kiruna (Bild: EISCAT)


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.