Press

IRF pressmeddelande 2006-11-28

Uppsala 2006-11-28

PRESSMEDDELANDE

Jordbävningssatelliten COMPASS-2 med svenskt instrument ombord vaknar till liv efter sex månader i rymden

Satelliten Compass-2 som ska förvarna om jordskalv och har ett svensk instrument ombord sköts upp från en rysk atomubåt i Barents hav den 26 maj i år. Efter uppskjutningen drabbades satelliten av problem och inget av de vetenskapliga instrumenten ombord har kunnat tas i bruk, förrän nu i dagarna.

Det svenska satellitinstrumentet, som är en avancerad radiomottagare utvecklad av Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala tillsammans med polska vetenskapsakademins rymdforskningscentrum (CBK) i Warszawa har nu äntligen levererat sina första data efter sex månaders dvala i rymden och närmare tretusen varv runt jorden.

Själva uppskjutningen lyckades men någonting hände vid separationen från bärraketen. Satelliten har sedan dess tumlat runt okontrollerat i sin omloppsbana kring jorden. Det har gjort att solpanelerna inte fått nog med belysning. Batterierna ombord har därmed inte laddats tillräckligt och satellitens omborddator och styrsystem har varit obrukbara. Satelliten har vägrat att svara på kommandon från markstationen och inget av de vetenskapliga instrumenten har tidigare kunnat slås på.

Dr Jan Bergman ansvarar för IRF:s del och har koordinerat den svensk-polska insatsen.

--Nu i slutet på året befinner sig satelliten i ett speciellt gynnsamt läge, då den i stort sett ständigt är solbelyst, säger han. Batterierna har därför kunnat laddas fullständigt, vilket gjort att man lyckats få igenom kommandon till satelliten. Man har nu kontroll på satelliten och dess instrument.

Den första lyckade satellitkommunikationen skedde den 16 november. Efter att satellitens ombordsystem kontrollerats under drygt en vecka så slog man på instrumentet lördagen 25 november och laddade sedan ner de första data (se Fig. 1).

--Det här känns extra roligt för oss som utvecklat instrumentet. Radiomottagaren är ett helt nyutvecklat instrument som inte flygit i rymden tidigare och som vi har stora förväntningar på. Att efter uppskjutningen inte ens få slå igång radiomottagaren var ganska frustrerande men de data vi nu fått ser mycket lovande ut. Jag hoppas nu att alla andra instrument ombord också kommer igång som de ska och att vi tillsammans verkligen kan ge ett betydande bidrag till forskningen om jordskalvsvarning, säger Jan Bergman vidare.

Instrumentet ska mäta förändringar i den övre delen av jordens atmosfär, den så kallade jonosfären, orsakade av förstadier till jordbävningar. Redan flera dagar innan ett jordskalv inträffar uppstår tryckförändringar och friktioner i jordskorpan. Dessa ger upphov till starka elektromagnetiska fält som direkt påverkar och stör den närliggande rymden ovanför jordbävningszonen. Det svenska instrumentet kan detektera dessa störningar. För själva satelliten ansvarar rymdforskningsinstitutet IZMIRAN i Moskva.

Fig.1. Radioemissioner

Fig. 1. Radioemissioner observerades medan satelliten färdades i sin omloppsbana under natten till söndag 26 november.

MER INFORMATION

WEBBSIDOR


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.