Press

Pressmeddelande 2007-07-14

Kiruna, 2007-09-14

PRESSMEDDELANDE

Bengt Hultqvist-priset till årets rymdstudenter vid Kiruna Rymdcampus

Thomas Ott och Israel Alejandro Arriago Trejo

Fredagen den 14 september delades det tionde Bengt Hultqvist-priset ut till "årets rymdingenjörsstudenter år 2007" vid Institutionen för rymdvetenskap (Luleå tekniska universitet) på Rymdcampus i Kiruna. Årets pris gick till Thomas Ott och Israel Alejandro Arriago Trejo.

Priset instiftades av Institutet för rymdfysik (IRF) i samband med att institutet firade sitt 40-årsjubileum 1997. I år fyller IRF 50 år och har 110 anställda, 70 av dem i Kiruna. Idag är ca 475 personer verksamma inom olika rymdverksamheter i Kiruna, "Sveriges rymdcentrum". Priset delades ut av professor emeritus Bengt Hultqvist, som var föreståndare för IRF (och dess föregångare Kiruna geofysiska observatorium) från starten 1957 fram till 1994. I mångt och mycket är det Bengt Hultqvists förtjänst att rymdverksamheten i Kiruna har fått en sådan enastående utveckling.

Både Thomas Ott (från Tyskland) och Israel Alejandro Arriago Trejo (från Mexiko) har läst Erasmus Mundus Space Master, LTU:s tvååriga rymdprogram tillsammans med fem andra europeiska universitet. Thomas börjar snart som "Young Graduate Trainee" på ESTEC i Holland och Israel Alejandro har antagits som doktorand vid EISLAB, Luleå tekniska universitet.

"Thomas Ott är en entusiask och starkt motiverad student," säger Hans Weber, prefekt för Institutionen för rymdvetenskap. "Han gjorde ett väldigt bra projekt redan resulterat i en vetenskaplig publikation."

"Israel Alejandro får priset för ett engagemang utöver det vanliga. Han har hjälpt till med sommarkurserna och satsade till och med på att lära sig svenska," säger Hans Weber.

Thomas Ott
Thomas Ott (foto: Torbjörn Lövgren, IRF)

Israel Alejandro Arriago Trejo
Israel Alejandro Arriago Trejo (foto: Torbjörn Lövgren, IRF)

Thomas Ott och Bengt Hultqvist
Thomas Ott tar emot priset från prof. em. Bengt Hultqvist (foto: Rick McGregor, IRF)

Fler bilder från prisutdelningen

Mer information:

Webbsidor:


Uppdatering: webmaster*irf.se, 2007-11-16


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.