Press

Pressmeddelande
Kiruna, 2005-12-08

PRESSMEDDELANDE

Bengt Hultqvist-priset till årets rymdstudenter vid Kiruna Rymdcampus
Mikael Inga och Nils Pokrupa

Fredagen den 9 december delas det åttonde Bengt Hultqvist-priset ut till "årets rymdingenjörsstudenter år 2005" vid Institutionen för rymdvetenskap (Umeå universitet och Luleå tekniska universitet) i Kiruna. Årets pris går till Mikael Inga och Nils Pokrupa, för utmärkta studieprestationer, goda bidrag till institutionsarbetet och en entusiasm och framtidstro som stärkt rymdteknikutbildningarna.

Priset delas ut av professor emeritus Bengt Hultqvist, föreståndare för Institutet för rymdfysik (IRF) fram till 1994. Priset instiftades i samband med att IRF firade sitt 40-årsjubileum 1997. I mångt och mycket är det Bengt Hultqvists förtjänst att rymdverksamheten i Kiruna har fått en sådan enastående utveckling. Idag är ca 475 personer verksamma inom olika rymdverksamheter i Kiruna, "Sveriges rymdcentrum".

Mikael Inga
Jag är född och uppvuxen i Kiruna. Mitt stora intresse av teknik och elektronik har lett till min nuvarande anställning vid Rymdbolaget, som jag har nu varit tjänstledig från för att fördjupa mina teoretiska kunskaper. Detta kommer att resultera i en teknologie magisterexamen med rymdteknik som huvudämne. Det som återstår är avslutandet av mitt examensarbete som är utveckling av en startanod med tillhörande elektronik för en partikeldetektor (ENA) vid IRF i Kiruna. Efter att tidigare ha arbetat praktiskt inom flera olika avdelningar med både markstationssystem och jordresurs- samt kommunikationssatelliter har jag blivit intresserad av att få vara med och utveckla framtidens rymdteknik.

Nils Pokrupa
I was born and raised in Winnipeg, Canada, and completed my Bachelor's of Aerospace Engineering at Carleton University in Ottawa (graduated 2000). Before moving to Kiruna to study in August 2004, I worked for three years on a number of Canadian spacecraft missions at the Canadian Space Agency and Bristol Aerospace. Since coming to Sweden I have been involved in the BEXUS program, the ESA Moon-Mars Workshop, and am now working at the Swedish Space Corporation in Solna doing thermal and systems design for the PRISMA satellite project and for their new thruster development project.

Prisutdelning och presentationer:
I aulan på Rymdcampus, Kiruna, fredagen den 9 december 2005, kl. 10.
Bilder från prisutdelningen

Mikael Inga
Mikael Inga

Nils Pokrupa
Nils Pokrupa

Mer information:
Mikael Inga, tel. 070-579 7951, miking02*ryp.umu.se
Nils Pokrupa, tel. 0730-67 44 47, nils_rp*yahoo.ca
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick*irf.se

Webbsidor:
Institutet för rymdfysik, IRF: http://www.irf.se
Institutionen för rymdvetenskap, IRV: http://www.ltu-umu.irv.se


Uppdaterad 2005-12-09, webmaster*irf.se

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.