Press

Untitled Document

Kiruna, 2006-05-11

PRESSMEDDELANDE

Bengt Hultqvist-priset till årets rymdstudent vid Kiruna Rymdcampus
Lisa Johansson

Torsdagen den 11 maj, kl. 13, delar Institutet för rymdfysik (IRF) ut det nionde Bengt Hultqvist-priset. Priset instiftades i samband med att IRF firade sitt 40-årsjubileum 1997 och delas ut till årets rymdingenjörsstudent vid Institutionen för rymdvetenskap (Umeå universitet och Luleå tekniska universitet) i Kiruna.

Årets pris går till Lisa Johansson, "för utmärkta studieprestationer, goda bidrag till institutionsarbetet och en entusiasm och framtidstro som stärkt rymdteknikutbildningarna".

Priset delas ut av professor emeritus Bengt Hultqvist, föreståndare för IRF fram till 1994. I mångt och mycket är det Bengt Hultqvists förtjänst att rymdverksamheten i Kiruna har fått en sådan enastående utveckling. Idag är ca 475 personer verksamma inom olika rymdverksamheter i Kiruna, "Sveriges rymdcentrum".

Lisa Johansson

Lisa Johansson
"Jag är född och uppvuxen på den skånska landsbygden. Mina stora intressen är musik och naturvetenskap. Efter ett lärorikt år som au-pair i Schweiz studerade jag därför musik på folkhögskola innan jag påbörjade mina studier till civilingenjör i rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Som inriktning på utbildningen har jag valt atmosfärfysik och fjärranalys. Drömmen är att studera atmosfären och framförallt då den antropogena inverkan på sammansättning och egenskaper. Under högskoletiden har intresset att arbeta för studenternas situation växt ­- både kvalitén på utbildningen och att få en bra studietid, förutsättningar för trivsel och en aktiv fritid också på en ort som Kiruna med få studenter."

Prisutdelning:
I aulan på Rymdcampus, Kiruna, torsdagen den 11 maj 2006, kl. 13.

Lisa Johansson och Bengt Hultqvist
Lisa Johansson och Bengt Hultqvist. (Bild: Carol Norberg)

Mer information:
Lisa Johansson, tel. 0730-615 262, lisjoh-2*student.ltu.se
Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, tel. 070-276 6020, rick.mcgregor*irf.se

Webbsidor:
Institutet för rymdfysik, IRF: http://www.irf.se
Institutionen för rymdvetenskap, IRV: http://www.ltu-umu.irv.se


webmaster*irf.se, 2006-05-18


The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt tre planeter, jorden, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.