Seminars

Projektet ALIS_4D finansieras av Kempestiftelserna och Umeå universitet

Projektet ALIS_4D får sammanlagt 1,72 miljoner kronor i hårdvarufinansiering från bl.a. Kempestiftelserna och Teknisk-naturvetenskaplig fakultetsnämnd vid Umeå universitet. Projektet ska möjliggöra kontinuerliga, tredimensionella spektroskopiska absolutmätningar av lågljusfenomen i atmosfären (t ex norrsken, meteorspår och radioinducerade optiska emissioner). 4D syftar på hög tidsupplösning samt att ALIS_4D blir ett viktigt komplementärt instrument för EISCAT Scientific Associations framtida radarsystem EISCAT_3D. Under de närmaste åren kommer ALIS_4D att ersätta IRF:s nuvarande system ALIS, Auroral Large Imaging System, ett system med ljuskänsliga kameror för att studera norrsken. Huvudsökande till Kempestiftelserna var Urban Brändström medan Asta Pellinen-Wannberg var huvudsökande till Umeå universitet.

Created 2016-11-24 16:21:41 by Rick McGregor
Last changed 2016-11-24 16:22:52 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.