Seminars

Länsstyrelsen i Norrbotten finansierar projektet SmallSatExpress

Norrskensovalen från Astrid-2. (Bild: IRF)
Norrskensovalen avbildad med IRF:s instrument Pia ombord på den svenska mikrosatelliten Astrid-2 (Bild: IRF)


Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat 3,8 miljoner kronor till projektet SmallSatExpress. Inom projektet kommer SSC (Rymdbolaget) och IRF att ta fram underlag för att utveckla förmågan att skicka upp små satelliter från Esrange samt undersöka tekniska krav för ett rymdlaboratorium, SpaceLab, för rymdsimuleringar i testmiljö. Projektet pågår mellan 2017-01-16 och 2018-03-31.

Mer information: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/sv/nyheter/2016/pages/stor-satsning-pa-satelliter-vid-esrange.aspx/

Created 2016-12-21 18:11:11 by Rick McGregor
Last changed 2016-12-21 18:11:11 by Rick McGregor

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.